متن آهنگ لب کارون

و اینبار میخاییم ببینیم ما که آهنگ های زیر خاکی میزاریم کسی هست گوش بده؟

ایا کسی هست متن این آهنگو بنویسه و برای ما ارسال کنه؟

ببینیم چند روز طولش میدید ی متن آهنگ برای ما بفرستید

D: